Close Close mobile menu

Waarom Equal Academy ?

Het doel van EQUAL ACADEMY is om het debat en de uitwisseling van ideeën aan te moedigen. Samen met anderen, willen we met onze juridische expertise een antwoord bieden op de professionele, economische en maatschappelijke uitdagingen van onze wereld.

Le droit au service de tous

Daarbij streven we ernaar om te laten zien dat het recht voortdurend in verandering is en dat we burgers en openbare instellingen willen helpen om de uitdagingen van onze samenleving aan te gaan door duurzame oplossingen te promotien.

De rechtspraktijk vereist de combinatie van een pragmatische aanpak met een vlijmscherpe juridische analyse van het project en alle uitdagingen die erbij komen kijken.

Sarah Ben Messaoud - Advocaat-partner EQUAL
 • Toegankelijkheid

  Als we willen dat het recht een actieve rol speelt bij het bewerkstelligen van welzijn voor iedereen in onze samenleving, dan moeten we het begrijpelijk en toegankelijk maken voor iedereen, zonder toevlucht te nemen tot onduidelijke taal.

 • Relevant

  De rechtspraktijk moet dicht bij de burgers en de openbare instellingen staan om de uitdagingen waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd, beter te begrijpen. We zijn ervan overtuigd dat het recht kan helpen om relevante en duurzame antwoorden te geven.

 • Samenwerken

  Voor ons is het belangrijk om onze rechtspraktijk te confronteren met andere perspectieven en actoren. De leden van EQUAL Academy zijn ervan overtuigd dat het recht voordeel haalt bij een collaboratieve, participatieve en horizontale benadering.

 • Toegewijd

  Milieu, energie, gezondheid, privacy, stadsplanning, openbare financiën, ... zijn vakgebieden binnen het publiek recht, die een toegewijde juridische praktijk vereisen ondersteund door inzet, humanistische waarden en een sterke maatschappelijke dimensie.